För projektörer

Beskrivning AMA 07 för AVS-01S

CBB.3111  Jordschakt för va-ledning
Schakt för oljeavskiljare enligt ritning Mark AVS-01S

CEC.2111  Ledningsbädd för va-ledning
Ledningsbädd för oljeavskiljare enligt ritning Mark AVS-01S

CEC.3111  Kringfyllning för va-ledning
Kringfyllning för oljeavskiljare enligt ritning MarkAVS-01S

CEC.4111   Resterande fyllning för va-ledning
Resterande fyllning för oljeavskiljare enligt ritning Mark AVS-01S

PDF.2     Oljeavskiljare

  • Oljeavskiljare skall vara utformad och dimensionerad enligt SS-EN 858.
  • Oljeavskiljare skall vara typgodkänd och funktionsprovad
  • Avskiljning skall vara enligt klass1 < 5mg/lit alt. klass 2 < 100 mg/lit
  • Oljeavskiljare förses med nivålarm och nödstopp samt körbara betäckningar.
  • Oljeavskiljare skall vara av typ AVS-01S eller likvärdig.

Kontakta oss för rådgivning kring oljeavskiljare och beräkning av flöden!

Länkar till ritningar
Produktritning AVS-01S
Markritning AVS-01A