Oljeavskiljare

VÅRA OLJEAVSKILJARE

Tankarna tillverkas i modulgjuten betong, som tätas och förstärks med glasfiber på insidan,
vilket ger hög säkerhet och lång hållbarhet.

VÅRA FÖRDELAR

  • Betongkonstruktion = naturmaterial
  • Flexibla storlekar
  • Beprövade produkter med coalescensfiltrer och provtagningsrör
  • En enhet med separata kamrar för slam- och oljeavskiljare.
  • Anpassningsbara till specifika kundbehov
  • Oberoende av grundvattennivå
  • Kan placeras djupt i mark
  • Plan botten
  • Överkörningsbar i körbanan
  • Snabb installation